Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for MelodiGrandPrixFans.dk

Dette er den danske Melodi Grand Prix-fanklubs privatlivspolitik. Her kan man læse, hvilke oplysninger klubben ligger inde med om dens medlemmer, hvordan de håndteres, og hvordan man kan få dem slettet.

Personer, der melder sig ind efter xx/x-2018 har ved indmeldelse godkendt denne udgave af klubbens privatlivspolitik. Personer, som var medlem inden denne dato er blevet gjort bekendt med privatlivspolitikken på mail den xx/x-2018.

 

Hvem er ansvarlig for opbevaring af oplysninger om klubbens medlemmer?

Klubbens bestyrelse har kollektivt ansvar for, at oplysninger om klubbens medlemmer opbevares og håndteres korrekt, iht. EU’s regler for databeskyttelse, GDPR. Bestyrelsen kan udpege en person, som fører medlemsregister og håndterer personoplysninger.

 

Hvilke personoplysninger har klubben om medlemmerne?

Klubben indsamler følgende oplysninger om klubbens medlemmer:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Portrætfotos

 

Hvordan indsamler klubben oplysninger om dens medlemmer?

Ved indmeldelse i klubben oplyser medlemmerne de ovenstående data og accepterer samtidig klubbens vilkår for medlemskab, inklusiv håndtering af personoplysninger.

 

Hvordan lagres mine oplysninger?

Der føres en løbende medlemsliste, med det formål at kunne udsende nyhedsbreve, medlemsbladet Douze Points og andre relevante oplysninger, foruden medlemskort og gyldighedsstickers og påmindelser om betaling af årligt kontingent.
Derudover bliver informationerne gemt som profilinformationer på MelodiGrandPrixFans.dk og Mailchimp.
Desuden skal klubben kunne dokumentere, hvem der er medlemmer ift. OGAE International, ift. tildeling af billetter og andet i forbindelse med Eurovision Song Contest.

 

Hvem har adgang til mine oplysninger?

Medlemslisten administreres løbende af klubbens kasserer og klubbens hjemmesides webmaster, men listen kan efter behov rekvireres af hele bestyrelsen, til brug for løsning af konkrete opgaver, f.eks. bestilling og udlevering af OGAE-medlemskort.

 

Hvordan ændrer jeg mine oplysninger, og hvordan kan de slettes?

Kan man selv ændre sine oplysninger?

Ønsker man at melde sig ud af klubben og dermed få slettet sine personoplysninger, kan man sende en mail til kasserer@melodigrandprixfans.dk. Ved udmeldelse (herunder udmeldelse p.g.a. manglende kontingentbetaling) vil persondata senest blive slettet ved årets udløb.

 

Hvis jeg ikke vil være med på billeder?

De billeder klubben bruger i medlemsbladet Douze Points og på klubbens hjemmeside og Facebook-side udvælges med hensyntagen til datatilsynets skelnen mellem portrætfoto og situationsfoto. Det betyder, at vi normalt ikke vil bringe billeder, hvor en enkelt person er i fokus, uden at have indhentet personens accept af det. Omvendt vil man kunne opleve at optræde på et situationsbillede. Her er klubben opmærksom på at følge almindelige etiske normer, således at klubben ikke benytter billeder, som kan virke kompromitterende for de personer der optræder på det.

Skulle man, enten som medlem eller ikke-medlem, alligevel ønske at få slettet et billede, kan man henvende sig til klubben på bestyrelse@melodigrandprixfans.dk.

 

Er mine oplysninger tilgængelige for nogen udenfor klubben?

MelodiGrandPrixFans.dk er medlem af OGAE International, som er en international organisation af Melodi Grand Prix-fanklubber. Klubben er forpligtet til at opgive visse oplysninger, inklusiv foto, for at kunne bestille OGAE medlemskort. Medlemskortet er vigtigt for at kunne bestille billetter til Eurovison Song Contest, og for at kunne deltage i arrangementer i andre OGAE-klubber end ens egen. Visse arrangementer ifm. Eurovision Song Contest kræver ligeledes, at man har et medlemskort. Endelig foregår tildeling af billetter til de enkelte fanklubber blandet andet på baggrund af antallet af aktive medlemskort i klubben.