Bestyrelsen

Medlemmerne af MelodiGrandPrixFans.dk vælger hvert år en bestyrelse, som varetager følgende opgaver:

 • Står for den daglige drift af MelodiGrandPrixFans.dk
 • Svarer spørgsmål fra medlemmer, samarbejdspartnere og presse
 • Samarbejder med og svarer på henvendelser fra andre OGAE-foreninger
 • Arrangerer årsmøde og Eurovision Song Concert
 • Står for Pre-og afterparty i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix
 • Står for Pre-party i forbindelse med Eurovision Song Contest
 • Behandler indkomne forslag fra medlemmer på bestyrelsesmøderne
 • Står for udsendelse og koordinering af fanbilletpakker og medlemskort
 • Er hjælpeorgan for de medlemsstyrede fanmøder
 • Står for indsamling og udsendelse af artikler og nyheder via nyhedsbreve og fanbladet Douze Points 
 • Står for og vedligeholder klubbens onlineplatforme (hjemmeside og facebook)
 • Står for Mylleprisen

Det forventes ikke, at bestyrelsen og formanden skal:

 • Arrangere, afvikle eller deltage i fanmøder
 • Deltage i pre-party/afterparty til DMGP
 • Deltage i pre-party til Eurovision Song Contest
 • Være publikum til Dansk Melodi Grand Prix
 • Være publikum til Eurovision Song Contest

Fordele for bestyrelsen

 • Bestyrelsesarbejdet i MelodiGrandPrixFans.dk er ulønnet. 
 • Bestyrelsesmedlemmer får refunderet transport til og fra bestyrelsesmøder, med undtagelse af årsmødet.
 • Bestyrelsen får dækket maksimum 100 kroner per person pr. møde i reelle udgifter til forplejning.
 • Bestyrelsesmedlemmer er som de første sikret mulighed for at købe en fanpakke til Eurovision Song Contest. Denne fordel gælder kun selve bestyrelsesmedlemmet og ikke evt. partnere m.v. til bestyrelsesmedlemmer. Denne fordel gælder heller ikke suppleanter.

Bestyrelsen 2018-2019

Johann Sørensen (formand) Valgt i 2017 for to år

 • Primær fankontakt
 • Forhandler med kunstnere til Eurovision Song Concert
 • Har kontakten med andre OGAE-klubber
 • Har kontakten til pressen
 • Finder lokationer til pre-party og afterparty i forbindelse med Dansk Melodi Grand Prix
 • Finder lokationer til pre-party i forbindelse med Eurovision Song Contest
 • Indsamler indhold til nyhedsbreve
 • Leverer indhold til DouzePoints

Henrik Hesselholdt (kasserer) Valgt i 2018 for to år

 • Behandler medlemsskabshenvendelser
 • Laver budget og regnskab
 • Vedligeholder medlemsdatabase
 • Leverer indhold til DouzePoints

Peter Bach (næstformand) Valgt i 2018 for to år

 • Er stedfortræder til internationale OGAE-møder i det tilfælde, at formanden er forhindret
 • Overtager formandens ansvarsområder, hvis formanden forlader bestyrelsen
 • Webmaster for melodigrandprixfans.dk
 • Opsætter og udsender nyhedsbreve
 • Producerer trofæ og diplom i forbindelse med Mylleprisen
 • Står for OGAE Second Chance Contest DK

Mikal Johansen (bestyrelsesmedlem) Valgt i 2018 for to år

 • Leverer indhold til Douze Points
 • Medredaktør af Douze Points
 • Leverede interviews med kunstnerne ved DMGP
 • Står for Danmarks OGAE Poll
 • Har været medarrangør ved en del fanmøder

Hanne Bjørn-Klausen (bestyrelsesmedlem) Valgt i 2018 for ét år

 • Leverer indhold til Douze Points

Thomas Tøfting (bestyrelsesmedlem) Valgt i 2017 for to år

 • Varetager adhoc-opgaver ved de forskelige arrangementer
 • Leverer indhold til DouzePoints

Randi Mønster (bestyrelsesmedlem) Valgt i 2018 for to år

 • Redaktør af DouzePoints
 • Indsamler artikler til, layouter og udsender webmagasinet Douze Points
 • Opdaterer medlemslister og kommunikerer med OGAE International vedr. medlemskort.

Suppleanter

Er først egentlige bestyrelsesmedlemmer i forhold til goder, stemmeret og pligter i det tilfælde, at én af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer forlader bestyrelsen.

Marek Poulsen (1. suppleant)

Kenneth Jensen (2. suppleant)